• Naše poslanie a vízia

    Zlato a podnikateľ v každej rodine

    Vzdelávame, inšpirujeme, pomáhame s nastavením cieľov a ich realizáciou
    Úspech definujeme ako dosiahnutie harmónie v piatich hodnotových oblastiach

Zdravie

Ľudia venujú v priemere oveľa viac času zarábaniu peňazí ako zdraviu. Dobrá fyzická kondícia prospieva všetkým ostatným oblastiam a je kľúčovým prvkom dosiahnutia úspechu, preto by sa jej malo venovať viac času. Zdravie podporujeme rôznymi spoločenskými podujatiami a podnecujeme ľudí k správnemu stravovaniu a športovaniu.

Finančná istota

Žijeme v spotrebnom svete, v ktorom dominujú peniaze. Preto sú pre život a úspech nevyhnutné a je potrebné vedieť, ako si zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov pre pokojný život, napríklad aj pomocou zlata, s ktorým obchodujeme my a môžete aj vy.

Harmónia rodiny

Rodina je základ spoločnosti. Podobne dôležití sú priatelia či známi to si uvedomujeme aj my. Preto organizujeme rôzne spoločenské podujatia.

Povolanie a kariéra

Väčšina ľudí pracuje iba kvôli peniazom a práca ako taká ich nenapĺňa. Podľa nás by práca mala človeka napĺňať a robiť by ju mal s nadšením. Veríme, že je možné zarábať dostatok peňazí v práci, ktorá človeka naozaj baví.

Vzdelanie

Neustále vzdelávanie, skúsenosti a motivácia zvyšujú hodnotu ľudí na trhu práce. Preto zabezpečujeme pre našich spolupracovníkov rôzne druhy konferencií a možnosti vzdelávania pomocou expertov z rôznych oblastí.

Naše hodnoty

Dôveryhodnosť a spoľahlivosť

Odbornosť a vzdelávanie

Priateľský a rodinný prístup

Výkonnosť a inovatívnosť

Čestnosť a pokora

Ziskovosť a propodnikateľský prístup

Znalosti a sebarozvoj